امین فتحی

(استادیاردانشگاه محقق اردبیلی)

نشانی: اردبیل- انتهای خیابان دانشگاه- دانشگاه محقق اردبیلی – گروه معارف اسلامی- صندوق پستی: 179

تلفن: 04531505239

پست الکترونیکی:      amin.fathi45@gmail.com

 

 

A_fathi@uma.ac.ir

 

 

/ 0 نظر / 48 بازدید