مدارحسن

آموزه های جهان شمول قرآن

 

مقاله منتخب از بین مقالات ارسال شده به همایش بین المللی

« رسالت جهانی اسلام باتاکید برمسائل حوزه قفقاز» 

 

امین فتحی

عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

 

جامعیت،فطری بودن،عمومیت خطاب واطلاق زمانیِ آیات قرآن واحکام نورانی اسلام ودیگر برهانهای عقلی ونقلی ،دلیل جهان شمولی اسلام است،منظور از جهان شمولی نیز ،فراگیری همه افراد انسان در همه مکانها وزمانهاست.قرآن کریم بعنوان آخرین کتاب آسمانی خدا که برای نجات و رهایی بشریت نازل شده است چگونه می توان آیات آن را تفکیک نموده وبرخی را جهان شمول دانست ،بلکه تمامی پیام آن عالمگیر بوده وهمه را دعوت به یکتایی خدا وپایبندی به لازمه این باورمقدس در مسیر فلاح ورستگاری نموده است.

روش کار در این مقاله اسنادی است که با استفاده از کلیدواژه های: ناس،انسان، بشر،عباد،بنی آدم ودیگر خطابات عمومی قرآن وبا ذکر نمونه هایی از آیات جهان شمول آن در ابعاد بینشی ، گرایشی وکنشی (اعمال فردی واجتماعی) مانند:بدیهی بودن وجود وحضور خدا در پهنای پیدا وپنهان هستی  ،حق بودن وهدف داری خلقت وآفرینش انسان وتوجه دادن به فردای زندگی ورجوع انسان بسوی خدا واشاره به منشأ اختلافات بشری ودعوت به بندگی وتأکید بر خویشتنداری وحرکت بسوی مغفرت الهی وپایبندی بر بدیهیات پیام فطری وزندگی سالم ومتعادل همراه با معنویت و… نوشته شده است وبفرموده حضرت امام باقر(ع): قرآن همانند خورشید وماه همیشه در جریان است وزندگی انسانها را تا پایان دنیا روشن می سازد.


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٢/۱٦ساعت ٤:٥۸ ‎ب.ظ توسط منیره بایرامی فرجود نظرات ()

 

بررسی جایگاه نماز و نیایش در مهندسی فرهنگی

 

" چاپ شده در ماهنامه مهندسی فرهنگی–شورای عالی انقلاب فرهنگی-1389 "

 

امین فتحیعضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

 

فرهنگ از مفاهیم ارزشمند جامعه بشری و  فرهنگ‌پذیری از عمده‌ترین تمایز انسان است. با گسترش انقلاب صنعتی و از بین رفتن بنیان‌های فکری و ارزشی انسانی، امروزه فرهنگی قدرت ایستادگی و پویایی دارد که ضمن پاسخ‌گویی متناسب به نیازهای مادی و معنوی، از یک منبع فرامادی سرچشمه گرفته باشد.

 با توجه به محدودیت‌های دانش علمی از درک واقعیت‌ها و در نتیجه افزایش اعتبار و ارزش باورها و نیز اعمال و عبادت‌های دینی به لحاظ عقلانی، و نمایان شدن تأثیر شگرف نماز و نیایش در بهبود وضعیت‌های روحی و روانی و مناسبت‌های اجتماعی افراد جامعه به لحاظ تجربی، لزوم رویکرد جدی به نماز به عنوان یکی از مهمترین عنصر فرهنگ‌ساز بشری را ایجاب می‌نماید.

هدف از این بحث نمایان ساختن ارزش ذاتی و تأثیر عملی و فراگیر نماز و مسجد در ساختن جامعه‌ای متعال و نیروی انسانی آگاه، مسئول، خلاق، قانون‌مدار و ارزش محور است. دراین تحقیق از نظرات همه‌ی اندیشمندان ، مقالات علمی ، پژوهشی ، مصاحبه‌ها اعم از چاپ شده و یا موجود در سایت‌های اینترنتی استفاده شده و یا مد نظر قرار گرفته است و به نتیجه‌ی مورد نظر یعنی تأثیرگذاری نماز بر عناصر فرهنگی جریان‌ساز و تأثیرپذیری مدیریت‌های عرصه‌های مختلف اجتماعی و توجه به بازخورد فرهنگی آن توسط نهادهای اجتماعی رسیده است.


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٢/۱٦ساعت ٤:٥۱ ‎ب.ظ توسط منیره بایرامی فرجود نظرات ()

 

بررسی استراتژی‌های تحقق اتحاد جماهیر اسلامی در جهان

" ارائه شده در همایش بین المللی اتحاد ملی و انسجام اسلامی- 1386 "

امین فتحی

 عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

تمام خلقت و کائنات جلوة واحد شاهد ازلی است. کل جهان از یک مبدأ و به سوی یک مقصد و در یک مسیر تکاملی در حال حرکت است. همه انسان‌‌ها در اصل امّت واحدند و در پرتو آئین فطری و از مسیر تسلیم محض در برابر ارادة مطلق خالق هستی و در قالب کاملترین دین- اسلام- به سمت وحدت در حرکت‌اند. مسلمانان نیز یک کل به‌هم پیوسته‌اند و نبودن یک جزء از آنان مساوی با نابودی همه آنان است، و مستحکم کردن پایة این پیکر پاک، با چنگ زدن به پایه‌های اتحاد اسلامی امکان‌پذیر است. از طرف دیگر اسلام یک واقعیت متحرک و سیال، بلکه عین حرکت و تحول است که با تمسک به حبل الهی و رویکرد به فرهنگ اصیل قرآنی، این واقعیت عینی در جهان پدیدار خواهد گشت. و در نهایت توجه به راهکارهای ارائه شده توسط اندیشمندان مسلمان و ارائه راهکارهای کاربردی جهت تحقق اتحاد جماهیر اسلامی در جهان می‌باشد.


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٢/۱٦ساعت ٤:۳٤ ‎ب.ظ توسط منیره بایرامی فرجود نظرات ()


 Design By : Pichak